Ukrudt

Ukrudt hæmmer træets vækst

Selv en plante af god kvalitet har det svært i konkurrence med græs og andet ukrudt. Især konkurrence fra græs medfører en ringe tilvækst og dårlig overlevelse. I flere forsøg har konkurrence fra græs reduceret væksten med 50%. Planter, der er i stærk konkurrence med græs, får tidligere efterårsfarver end ¬planter uden konkurrence.

Mange træer har det hårdt i etableringsfasen, fordi ukrudtet stjæler vand og næringssalte.
Det ukrudt, som volder de største problemer, er plænegræs, fordi det danner udløbere, som tager alt det vand og næringssalte, som er til stede. Træer i denne udviklingsfase kan faktisk få mangel på kvælstof. Det nytter ikke noget at gøde. Der sker bare det, at græsset vokser endnu mere, når der gødes. Derved bliver det i stand til at tage endnu mere vand og næringssalte.

vandvogn.dk

Hvorfor græsfrit

Hvis træet skal udvikle sig succesfuldt, så må græsset altså fjernes og holdes væk de første år. Græsset skal fjernes helt i en cirkel med en diameter på mellem 60 og 150 cm. Cirklens størrelse afhænger naturligvis af træets størrelse, fordi rødderne breder sig længere ud, jo større træet er.
Jorden i den græsfri cirkel skal beskyttes mod sol, regn og vind. Derfor er det en fordel at dække med f.eks. barkflis eller en grov kompost. Alternativt kan man udmærket etablere et bed med stauder, som ikke er for næringskrævende.