Vanding af træer

Vanding af nyplantede træer

Alle nyplantede træer skal vandes den førstkommende sommer efter plantningen fra 15 april til 15 oktober.  Dette gælder for alle nyplantede træer også dem som blev plantet i efteråret.

Ved en normal dansk sommer fyldes vandingsvolden op med vand 1 gang om ugen.
I samme periode året efter (2. sommer) skal træerne vandes 8-10 gange. 

Desuden skal der gødes i april og juni med NPK 22-3-6 gødning eller lign.
Stedsegrønne træer skal desuden vandes 1 gang om måneden den førstkommende vinter.

Vandmængden er afhængig af træstørrelsen men generelt skal træer med en stammeomkreds vandes som nedenstående:

  • Træer mellem 10-18 cm. have 75 l. vand
  • Træer mellem 18-25 cm have 150 l. vand
  • Træer mellem 25-40 cm. have 300 l. vand

osv.

Vandvogn.dk

Ekstreme vejrforhold og vandingsposer

Bemærk at ekstreme vejrforhold har betydning på vandmængden. Hvis der er tørke, skal der vandes ekstra og ved skybrud vandes ikke. Desuden har jordens beskaffenhed også betydning. Hvis den er sandet, skal der vandes ekstra og hvis den er leret, skal der vandes mindre. 

Vi anbefaler ikke at bruge drypslange, rør eller lign.

Vi anbefaler at bruge en vandingspose,

F.eks

  • Vandingspose  75 Liter
  • Vandingspose 100 Liter
  • Vandingspose 200 Liter