Vanding efter plantning

Vanding efter plantning

Noget af det vigtigste, man kan gøre for at få succes med sine træer og buske, er at sørge for at vande godt den første tid efter plantningen. Straks efter plantningen skal der vandes igennem.

Der skal vandes, så jorden lidt udenfor plantehullet også bliver mættet med vand. Derefter skal man vande med jævne mellemrum, især hvis der er den mindste antydning af tørke.

Det er altid vigtigt at vande rigtig godt igennem. Hellere vande én gang mindre og så sikre, at der er vandet godt.

Når træet har etableret sig, skal det naturligvis ikke vandes. Det skal meget gerne have dannet et rodsystem, så det selv kan skaffe sig vand.

Men selv om man er holdt op med at vande, kan det i tørkeperioder betale sig at vande et par gange. Her gælder den samme regel: vand hellere grundigt få gange end mange gange sjatvandin